Dietetyka i poradnictwo żywieniowe

Czas trwania:
2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania

Koszt studiów:
2500 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

Dokumenty rekrutacyjne:
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
– formularz zgłoszeniowy – kliknij, żeby pobrać

Rekrutacja

Kliknij poniższy przycisk by zarezerwować miejsce na studiach. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i zajmie się formalnościami. Rezerwacja jest bezpłatna i można ją odwołać w dowolnym momencie.

Studia podyplomowe z zakresu dietetyki i poradnictwa żywieniowego adresowane są do osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu dietetyki, medycyny i żywienia, jak również osób, które chcą związać w przyszłości swoją karierę zawodową z udzielaniem porad żywieniowych i dietetycznych, zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności w temacie dietoterapii i profilaktyki żywieniowej.

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do  udzielania porad żywieniowo – dietetycznych, wyposażonej w wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego w różnych okresach rozwoju. Kształcenie na studiach podyplomowych obejmuje przedmioty, które umożliwią wykonywanie zadań takich jak: zaplanowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie poradnictwa indywidualnego i grupowego, w tym edukacji żywieniowej różnych grup populacyjnych. Dodatkowym atutem tych studiów jest uwzględnienie umiejętności indywidualnego podejścia do pacjenta, w tym elementów psychologii.

Absolwent po ukończeniu kierunku jest przygotowany do prowadzenia poradnictwa żywieniowego. Nabywa umiejętności praktycznego wykorzystania swojej wiedzy do przygotowania diety w zależności od potrzeb pacjenta. Posiada wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego oraz chorego. Absolwent może zostać edukatorem żywieniowym i promować zdrowy tryb życia. Posiada wiedzę z zakresu dietetyki klinicznej oraz sportowej, którą może wykorzystywać w doborze odpowiedniego planu żywieniowego. Osoby kończące kierunek dietetyka mogą otworzyć własną działalność gospodarczą, aby prowadzić doradztwo żywieniowe oraz gabinety dietetyczne. Mogą również zająć się prowadzeniem warsztatów promujących zdrowy tryb życia.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. Nie obowiązują praktyki.

Program ramowy:

 1. Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego z elementami genetyki
 2. Podstawy biochemii i fizjologii żywienia
 3. Żywność funkcjonalna i wygodna oraz specjalnego przeznaczenia
 4. Wybrane zagadnienia higieny, toksykologii i bezpieczeństwa żywności
 5. Żywienie człowieka zdrowego
 6. Dietetyka kliniczna z elementami zaburzeń odżywiania oraz oceną stanu odżywiania i sposobu odżywiania
 7. Wybrane zagadnienia z technologii potraw z towaroznawstwem
 8. Farmakologia i farmakoterapia żywienia z oceną interakcji leków z żywnością, suplementy i parafarmaceutyki w dietetyce
 9. Aspekty edukacji żywieniowej w profilaktyce zdrowia
 10. Wybrane zagadnienia z zakresu marketingu i zarządzania w usługach żywieniowych
 11. Alergie i nietolerancje pokarmowe
 12. Dietetyka podczas wzmożonego wysiłku fizycznego