Promocje na Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość e-learning) w Instytucie Studiów Podyplomowych adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia podyplomowe do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. 

Aktualne promocje:

  • decydując się na dwa kierunki studiów podyplomowych podczas jednego naboru dostaniesz 50% zniżki na tańszy kierunek.
  • absolwenci szkół: Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych (WSNP), Szkoły Głównej Krajowej, Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki (WSSMiA), Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu otrzymują 20% zniżki na studia podyplomowe.
  • jesteś naszym absolwentem studiów podyplomowych w Instytucie Studiów Podyplomowych WSNP? Również otrzymasz 20% zniżki na kolejne studia.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. Nie czekaj i zapisz się już dziś!